پس‌کوچه
All platforms
برو به محتوای اصلی

آیا اطلاعاتی که در حین استفاده از TunnelBear ارسال می‌کنم، امن خواهند ماند؟

TunnelBear تنها موقعیت شما را مخفی نمی‌کند، بلکه تا جایی پیش می‌رود تا مطمئن شود که هیچ کس متوجه فعالیت‌های شما بر روی اینترنت نشود. این اپلیکیشن تمام اطلاعات ورودی و خروجی به رایانه‌ی شما را رمزگذاری می‌کند، بنابراین هیچ کس نمی‌تواند از شما جاسوسی کند و فعالیت‌هایتان در اینترنت را دنبال کند. تفاوتی ندارد که چه کسی بخواهد به اطلاعات‌تان دسترسی یابد، دزدان اطلاعات، دولت ها، مدرسه، اداره‌های دولتی و یا هر جای دیگری، زمانِ استفاده از TunnelBear، اگر کسی تلاش کند که ارتباط شما را ببینند، چیزی عایدشان نخواهد شد جز تعدادی پیغام کد شده.

هم‌چنین TunnelBear هیچ نوع اطلاعاتی که باعث شناسایی کاربران شود را نیز نگهداری نمی‌کند.

همه‌ی سوال‌های متداولِ TunnelBear

اپ اندروید پس‌کوچه را دانلود کنید

دانلود
بازگشت به بالا