پس‌کوچه
سیستم‌عامل‌ها
برو به محتوای اصلی

نظرهای موجود درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید

نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید

‫۵.۰ ستاره

شما بهترین هستین سپاس که در سخت ترین شرایط تاریخی ایران این زیباترین وطن به کمک مردم آمدید و رسالت تاریخی تان رو به بهترین شکل انجام دادید .و نشان دادین که سمت درست تاریخ ایستادن زیبا است درود

نسخه ۴.۰.۲۷


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید

‫‫۱.۰ ستاره

اصلا لینکی که ربات داد واسم متصل نمیشه اندرویدم

نسخه ۴.۰.۲۷


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید

‫‫۱.۰ ستاره

فایل نصب رو دانلود کردم، ولی نرم افزار باز نشد

نسخه ۴.۰.۲۷


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید

‫۳.۰ ستاره

java.lang.IllegalStateException: Room cannot verify the data integrity. Looks like you've changed schema but forgot to update the version number. You can simply fix this by increasing the version number. at androidx.room.l.h(RoomOpenHelper.java:7) at androidx.room.l.f(RoomOpenHelper.java:2) at b.s.a.g.b$a.onOpen(FrameworkSQLiteOpenHelper.java:2) at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:427) at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:316) at b.s.a.g.b$a.h(FrameworkSQLiteOpenHelper.java:2) at b.s.a.g.b.b(FrameworkSQLiteOpenHelper.java:1) at androidx.room.j.inTransaction(RoomDatabase.java:1) at androidx.room.j.assertNotSuspendingTransaction(RoomDatabase.java:1) at org.asl19.paskoocheh.data.source.Local.VersionDao_Impl.getAllAndroidVersions(VersionDao_Impl.java:2) at org.asl19.paskoocheh.data.source.Local.VersionLocalDataSource$3.run(VersionLocalDataSource.java:1) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1137) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:637) at java.lang.Thread.run(Thread.java:1012)

نسخه ۴.۰.۲۷


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید


نظر درباره ‫اپ پس‌کوچه - اندروید


نظرهای قدیمی‌تر نظرهای جدیدتر

اپ اندروید پس‌کوچه را دانلود کنید

دانلود
بازگشت به بالا